Afhaalmoment: 05/07 & 06/07 Bekijk openingsuren

Biologisch

Hierford WAL6565 LR
Hierford WAL6565 LR

Kringlooplandbouw

Ook kringlooplandbouw past voor ons perfect onder de noemer ‘bio’. We produceren het voedsel voor onze dieren zelf, met respect voor de natuur.

We proberen afval te beperken en houden de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk. We maken gezonde producten, zonder dat dit ten koste gaat van de bodem of de omgeving. We sturen niet louter op opbrengsten, maar op het verhogen van de natuurwaarden. Dit alles staat voor ons gelijk aan duurzame landbouw.

Hierford WAL6496 LR
Hierford WAL6496 LR

Het diervoeder telen we zelf. De dieren krijgen geen krachtvoer en groeien daardoor langzamer. Een karaktervol vlees dat rijker is aan smaak is hiervan het resultaat.

Hierford WAL6499 LR
Hierford WAL6499 LR

De dieren grazen op weiden of natuurgebieden in de buurt van het bedrijf (vanaf 2021 ook aan De Libelle in Kortrijk).

Hierford WAL6315 LR
Hierford WAL6315 LR

Als ’s winters de gronden te drassig worden, vertoeven de dieren in ruime stallen op het bedrijf.

Ons bedrijf draagt met trots het biolabel. Bio betekent voor ons:

Goed voor het milieu

Onze ecologische voetafdruk blijft zo klein mogelijk want we kweken het voeder voor de dieren zelf, ons rundsvlees wordt minimaal getransporteerd.

Vriendelijk voor dieren

Onze dieren krijgen de tijd om te groeien op een natuurlijke wijze, zonder krachtvoer.

Weinig medicatie

Geneesmiddelen beperken tot een absoluut minimum

Lekker puur

Ons rundsvlees is super vers en niet of slechts minimaal bewerkt.

Gezond genieten

Door het vlees amper te bewerken, behoudt het de zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Korte keten

De korte keten past helemaal in ons biologisch verhaal. We houden alle stappen in eigen beheer, zodat ons duurzaam geproduceerd rundsvlees een zo kort mogelijk traject aflegt van ons bedrijf tot bij de consument.

  • Alle runderen worden op het bedrijf geboren en gekweekt.
  • Wij brengen de dieren zelf naar het slachthuis van Moeskroen, dat biologisch gecertificieerd is. Het bevindt zich op slechts een tweetal kilometer van ons bedrijf.
  • Het vlees wordt lokaal versneden en verpakt.
  • We verkopen ons rundvlees in lokale bio-hoevewinkels en in de toekomst ook op ons bedrijf.

Landbouw en natuurbeheer

Bij ons gaan landbouw en natuurbeheer hand in hand. Wij zijn ervan overtuigd dat ons bedrijf en onze bedrijfsvoering een meerwaarde kunnen betekenen voor de ontwikkeling en herwaardering van de natuur. Dit realiseren wij op verschillende manieren:

  • We kiezen zo veel mogelijk voor gewassen met een voor de natuur toegevoegde waarde. We telen luzerne om dat ’s winters aan onze runderen te voederen. Het is bovendien een waardevolle bijenplant die we niet moeten bemesten.
  • Op onze weides maken we geen gebruik van kunstmest en van insecticiden, wat extra kansen biedt aan weidevogels. Op ons bedrijf vond een grote kolonie boerenzwaluwen een thuis.
  • We planten hagen en bomen aan die een schuilplaats en broedgelegenheid bieden voor tal van vogels. Een broedpaar van de kerkuil vestigde zich een drietal jaar geleden in een van onze schuren.
  • Onze kruidenrijke graslanden, die de basisvoeding vormen voor de runderen, zijn ook een geschikte biotoop voor vlinders en bijen.
  • We zetten onze Herefords in voor natuurbegrazingsprojecten. Onze dieren onderhouden zo ecologisch waardevol grasland. Je vindt onze Herefords in natuurgebied ’t Schrijverke in Marke en vanaf 2022 ook aan De Libelle in Kortrijk. De aanwezigheid van de dieren in het landschap ervaren veel wandelaars als een meerwaarde.
  • Begrazing houdt voor natuurverenigingen ook een mooie besparing in, omdat er niet meer moet worden gemaaid.

Biologisch

Ons bedrijf draagt met trots het biolabel. Bio betekent voor ons:

Goed voor het milieu

Onze ecologische voetafdruk blijft zo klein mogelijk want we kweken het voeder voor de dieren zelf, ons rundsvlees wordt minimaal getransporteerd.

Vriendelijk voor dieren

Onze dieren krijgen de tijd om te groeien op een natuurlijke wijze, zonder krachtvoer.

Weinig medicatie

Geneesmiddelen beperken tot een absoluut minimum.

Lekker puur

Ons rundsvlees is super vers en niet of slechts minimaal bewerkt.

Gezond genieten

Door het vlees amper te bewerken, behoudt het de zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.